Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός - εξάσκηση


μαθηματικές πράξεις - εξάσκηση
πατάω start the game  και αντιστοιχώ την πράξη με το αποτέλεσμα κάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου